prelucrare date personale

Prin selectarea opţiunii „Trimite” de mai sus, declar că îmi exprim consimţământul în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal precum şi orice alte informaţii furnizate de mine, cuprinse în prezentul formular, sa fie salvate în baza de date SC UbiMedia SRL, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, în conformitate cu legislaţia în vigoare – Legea 677/2001. Datele personale nu vor fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Cunosc faptul că SC UbiMedia SRL a notificat aceasta prelucrare de date personale autorităţii de supraveghere, sub nr. 14460. Am cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa SC UbiMedia SRL Galaţi, Bl-d George Cosbuc nr 257, Galaţi, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: - să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate; - să intervin asupra datelor transmise; - să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară; - să mă opun, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.